Загальна медицина (MD, одиночний цикл, 6 років)

Загальні відомості

Опис програми

Цілі програми:

Метою курсу є підготовка компетентних, співчутливих, справедливих, досвідчених лікарів, які матимуть необхідні теоретичні знання, практичні навички та цінності, визначені дескриптором компетенцій медичної освіти в Грузії та навчальними цілями базової медичної освіти за TUNING Проект MEDINE, який дозволить їм успішно продовжити медичну освіту, вступити в магістерські та докторські програми, подати заяву на клінічні посади молодшого лікаря, брати участь у науковій та навчальній діяльності в Грузії, а також в інших країнах; випускники курсу будуть готові постійно вдосконалювати свої знання та навички, а з професійною діяльністю сприятимуть поліпшенню здоров'я та благополуччя місцевих громад та глобального суспільства.

Методи отримання результатів навчання:

 • Інтерактивні лекції, семінари.
 • Візуальні лекції.
 • Зазначення та вирішення проблем.
 • Вербальний або оральний метод.
 • Індукція, дедукція, аналіз і синтез.
 • Практична робота.
 • Обговорення / дискусії
 • Лабораторні роботи;
 • Критичний аналіз;
 • Лекцій-семінар;
 • Метод роботи над книгою;
 • Метод пояснення;
 • Ситуаційні вправи;
 • Рольові ігри;
 • Новини
 • Малі дослідницькі проекти
 • Групові вправи;
 • Вправи, орієнтовані на вирішення проблем;
 • Приклад;
 • Огляд літератури;
 • Критична оцінка власної роботи
 • Пошук файлів в електронному форматі або бібліотеці;
 • Письмова робота;
 • Презентація
 • Моделювання продуктивності;
 • Демонстраційний метод (Використання аудіо-відео навчального матеріалу)
 • Клінічні практичні дослідження;
 • Написання нарисів
 • Проблемне навчання

Знання та розуміння

Випускник зможе:

 • Мати глибокі та системні знання про основні природні, поведінкові, соціальні та клінічні науки.
 • Знання основних груп лікарських засобів, принципів їх введення відповідно до патологічних станів і захворювань.
 • Знання структури та організації різних систем охорони здоров'я та охорони здоров'я, реалізація ролі лікарів у цих системах.
 • Знання про етичні та правові принципи, пов'язані з клінічною практикою та дослідженнями.
 • Реалізація різних способів вирішення складних клінічних проблем

Застосування знань

Випускник зможе:

 • Провести консультацію з пацієнтом.
 • Оцінювати клінічні презентації, замовляти дослідження, робити диференційні діагнози та обговорювати план управління;
 • Забезпечити негайне лікування медичних надзвичайних ситуацій, включаючи першу допомогу та реанімацію.
 • Призначають ліки.
 • Проводити практичні процедури.
 • Оцініть потенційну користь і шкоду від лікування для пацієнта.
 • Ефективно спілкуватися в медичному контексті.
 • Застосовувати етичні та правові принципи в медичній практиці.
 • Оцінити психологічні та соціальні аспекти хвороби пацієнта.
 • Застосовуйте принципи, навички та знання доказової медицини.
 • Ефективно використовувати інформацію та інформаційні технології в медичному контексті.
 • Застосування наукових принципів, методу та знань до медичної практики та досліджень.
 • Сприяти здоров'ю, займатися проблемами охорони здоров'я населення та ефективно працювати в системі охорони здоров'я.
 • Працювати в мультидисциплінарній команді як член команди, а також лідер.
 • Чітко формулювати цілі, обговорювати їх з членами групи, координувати їхню роботу, адекватно оцінювати здібності кожного з членів групи та керувати конфліктними та критичними ситуаціями


Прийняття рішень

Випускник зможе:

 • Критично аналізувати неповні та суперечливі дані.
 • Проводять диференційний діагноз.
 • Формують і доводять діагноз, використовуючи доказові принципи, знання та навички.

Навички комунікації

Випускник зможе:

 • Ефективно спілкуватися усно і письмово в медичному контексті.
 • Спостерігайте, слухайте, задайте питання і підтримуйте невербальне спілкування

Навички навчання

Випускник зможе:

 • Використовуйте освітні інформаційні ресурси, керуючи власним навчальним процесом.
 • Організовувати графіки, встановлювати пріоритети, дотримуватися термінів і виконувати узгоджені цілі.
 • Отримати, обробити та критично оцінити дані (інформацію) з різних джерел.
 • Оцініть необхідність безперервного навчання і безперервного професійного розвитку в медичній професії.
 • Об'єктивно оцінюйте свої власні знання та навички.
 • Ефективно використовувати дані та інформаційні технології в медичному контексті

Цінності

Випускник зможе:

 • Використовуйте етичні та правові принципи у повсякденній роботі.
 • Захист прав пацієнтів.
 • Спілкуйтеся, обговорюйте та вирішуйте конфлікти у професійному контексті з ким завгодно, незважаючи на їх соціальну, культурну, релігійну чи етнічну приналежність.
 • Встановлювати відносини з пацієнтами та колегами на основі рівності, соціальних та демократичних цінностей.

Контактна особа:

Джон Дастурі: j.dastouri @ UG .edu.ge

Доктор Бахман Могімі: B.Moghimi @ UG .edu.ge

Останнє оновлення Бер 2020

Про навчальний заклад

The University of Georgia is a high-ranking, largest private educational institution located in Tbilisi, Georgia, which is member of many European educational agreements and integrated systems. The de ... Детальніше

The University of Georgia is a high-ranking, largest private educational institution located in Tbilisi, Georgia, which is member of many European educational agreements and integrated systems. The degrees are accredited worldwide especially in EU and US and has student and professor exchange programs with more than a 100 very-known universities and scientific institutions around the world. The university has a private school from kindergarten, primary and secondary school as certified Oxford schools' member and different fields from Bachelor degree, Master and PhD in different schools of Business and Economics, Technology and Engineering, Social Science, Health and Medicine and finally School of arts and humanities with almost 9000 students from Georgia and all around the world. Згорнути