วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

Введення

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ Це приватний вищий навчальний заклад при римо-католицькій пані Бог там ». Тому коледж проводить політику організації освіти як Видання Господа Ісуса Христа, щоб любити ближніх і служити їм. Для розвитку людини у всіх вимірах зі знаннями Спеціалізація в конкретній науці, повага до людських цінностей та гідності. Що є творінням Благополуччя та миру суспільству

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ Бути провідним приватним вищим навчальним закладом з випуску випускників, які практикують свої професії зі знанням та чеснотою.

Розташування

  • Bangkok

    19 Saint Louis College, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, , Bangkok

    Запитання